Spolehlivý program pro léčbu

Protože pití se stalo společenskou záležitostí napříč společenskými vrstvami i profesemi, alkohol je snadno dostupný a při mnoha příležitostech vyhledávaný. Lidé se rádi s jeho pomocí zbavují zábran a hledají uvolnění a rozptýlení. Nesmí to však překročit určitou hranici, za kterou se ze zábavné kratochvíle stává nebezpečný zlozvyk. Pokud se už tak stalo, problém sám nezmizí. Je potřeba si jej připustit a začít se jeho řešením. Naše zařízení Vám nabízí 28denní programy, jejichž hlavním účelem je léčba alkoholismu, resp. její co nejúspěšnější započetí.

Wellness zařízení Vám pomůže s rekonvalescencí

V případě, že máte Vy, nebo někdo Vám blízký problém s pitím a chcete jej řešit, jsme tu pro Vás. Nastoupit k nám můžete jak z domácího prostředí, tak po ukončení pobytu v detoxikačním zařízení. Jedinými podmínkami jsou střízlivost a vůle svůj problém řešit. Kromě samotného zajištění kognitivně-behaviorální terapií se v našem programu promítají i prvky úspěšné v AA programech, po celou dobu pobytu probíhají skupinové terapie, navíc máte možnost ve svém volném čase využít relaxačních možností špičkového wellness hotelu. Samozřejmostí je i kontakt s pracovním prostředím a blízkými osobami.