Skartace bezpečně

Ano, vše probíhá v uzavřených, střežených budovách! Vaše představy, že jen tak někde dojde k likvidaci, jsou zcela mylné! Vše má svá pevná pravidla, vždy když budete chtít, můžete být samotné skartace dokumentů účastni. Likvidace probíhá podle státní normy, čitelnost údajů je nemožná. A ceny? Záleží na tom, kolik odpadu vaše firma, či úřad vyprodukuje. Je možné připravit i individuální cenovou nabídku! Skvělá šance pro všechny, kteří chtějí šetřit ve všech oblastech! U nás pracují pouze prověření zaměstnanci, kteří přesně znají, co je jejich povinností! Vytříděný materiál odvezou, ekologicky zlikvidují a pak umístí na místa tomu určená. Vystaví protokol, předají k vašim rukám a to všechno pečlivě a precizně.

Vsaďte na profesionály

A budete spokojeni! Někdo by si mohl myslet, že zničení nepotřebných spisů nepotřebuje takovou péči a starost. Ano, pokud se jedná o všeobecné informace, možná na tom tak nezáleží. Ale často likvidujete staré platební karty, karty pacientů z ordinací, CD nosiče s citlivými údaji. Ty podle zákona v žádném případě nemohou přijít do běžného tříděného odpadu!