Originální řešení

Aby vaše nová střešní okna splnila dobře všechny vaše požadavky, musí mít správné rozměry, být umístěn ve správné výšce, a také být správně rozvrhnuta do prostoru. Volbu a umístění je zapotřebí promyslet i vzhledem ke sklonu střechy.
Neexistuje žádné pravidlo, kam přesně střešní okna umístit, a jakou velikost a typ zvolit. Vše se odvíjí dle individuálních přání a požadavků majitelů a uživatelů domu. Umístění a typ okna závisí i na rozvržení interiéru či sklonu střechy.

Sklon střechy

V úvahu bychom měli vzít i sklon střechy. Při mírnějším sklonu střechy musíme zvolit střešní okna delší, aby byl zachován optimální výhled. Pro střechu s příkřejším sklonem volíme okna kratší. Důležité je zvolit i správnou výšku umístění střešního okna.