Nenechávajteškôlku ako prvý kontakt dieťaťa s cudzími ľuďmi

Detičky vnímajú veľmi veľa vecí okolo a veľmi rýchlo si navyknú na mamu. Dokonca až tak, že pred nástupom do škôlky je to pri mnohých detičkami dlhý boj, plač, neochota sa skamarátiť s ostatnými deťmi v triede a nepočúvanie svojich učiteliek. Zdá sa vám to divné? Veďvaše dieťa sa na detskom ihrisku zdalo byť veľmi spoločenské a ani prítomnosť ľudí neznášalo zle. Bolo to však preto, že vždy bola na blízku mama ako jediná autorita spolu s otcom, ku ktorej dieťa vzhliadalo. V jasliach sa k tejto skúsenosti dostane skôr. Často v období, keď si možno na tých pár hodín ani len neuvedomí, žemama je preč. Namiesto toho ho zamestná spánok, kŕmenie, učenie sa chodiť a hlavne hry s malými batoľatami. Čas utečie rýchlo a keď v tejto inštitúcií dieťa čiastočne dospeje, bude vedieťvydržať bez rodičov nielen škole, aleuž v škôlke. 

Prvé autority 

Najdôležitejšími ľuďmi v živote dieťaťa a človeka všeobecne budú jeho vlastní rodičia. Do chvíle, kým si nezaloží vlastnú rodinu bude stále vzhliadaťk mame a otcovi. Najviac v detstve. No už tam sa hodí naučiť ho, že v živote bude stále niekto „nad ním“. Potreba rozoznať autoritu sa začína budovať už v jasliach, kde sa rozvíjajú aj prvé socializačnéschopnosti.